ANBI-gegevens

Stichting Jong Vermogen
Kolenbranderstraat 14
2984 AT  Ridderkerk

RSIN: 864658254

Bestuur

Het bestuur van Stichting Jong Vermogen bestaat uit:

 • 1 Directeur bestuurder
  I. van Sluijsdam
 • 3 leden in de Raad van Toezicht
  W.J. Spierings
  C.W. Dam
  H.A. Visser

Het vermogen van de Stichting Jong Vermogen wordt beheerd door de directeur bestuurder, in overeenstemming met de statuten dient de Raad van Toezicht voor diverse besluiten eerst goedkeuring te geven.

Vergoedingen

Vergoedingen Raad van Toezicht:

 • De directeur bestuurder is in loondienst bij de Stichting Jong Vermogen.
 • Voor de Raad van Toezicht is er geen beloningsbeleid van toepassing.

Statutaire doelstelling

De statutaire doelstelling van Stichting Jong Vermogen is:

 1. De Stichting heeft ten doel mensen met een beperking of een achterstand op de arbeidsmarkt te begeleiden bij het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één ander verband houdt, daartoe behoord en/of daartoe bevordelijk kan zijn.
 2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  • Mensen met een beperking of achterstand tot de arbeidsmarkt een ontwikkeltraject aan te bieden;
  • Binnen het werkgebied van de Stichting arbeid, scholing en trainingen te organiseren;
  • Het bevorderen van overleg en samenwerking met en tussen organisaties die werkzaam zijn voor dezelfde doelgroep.
  • Het stimuleren van totstandkomingen van nieuwe voorzieningen;
  • Het geven van adviezen en voorlichting zowel aan belanghebbenden als aan personen en instellingen;
  • Het aanwinden van alle wettige middelen waaronder het verwerven van subsidies, welke haar ten dienste staan en welke tot het bereiken van het gestelde doel kunnen dienen.
 3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst

Financiële middelen

Besteding van financiële middelen:

 • Subsidies en andere bijdragen,
 • Schenkingen, erfstellingen en legaten
 • Alle andere verkrijgen en baten.
 • Alle financiële middelen worden volledig besteed aan de doelen van de Stichting Jong Vermogen, in overeenstemming met de statuten